Kaipaatko rinnalle työkaveria, jonka kanssa tehdä ja tuumia?

Työkaveri

Vuosien mittaan olen havainnut, että monet kehittäjät – esimiehet, projektipäälliköt ja yrittäjät – tekevät työtään paljolti yksin. Arki haastaa uudet alut ja hauraat ideat, eikä tiimi tai työyhteisökään välttämättä tarjoa tilaa noiden pienten mutta kenties yli ajan merkityksellisiksi osoittautuvien yksityiskohtien työstämiseen. Entäpä jos sinulla olisi työpari uusien ideoiden ja mahdollisuuksien tutkimiseen ja testaamiseen?

Uskon aitoon yhdessä tekemiseen. Olen myös töissäni todistanut, että ainoastaan aidolla yhteistyöllä voidaan luoda maaperää pysyvälle muutokselle. Arvoa kannattaa tuottaa sinne, missä sillä on edellytykset kasvaa ja kukoistaa. Työtapani tarkoittaa määräaikaista asettautumista asiakkaan arkeen ja työntekoa sieltä käsin. Tämä voi tarkoittaa kehittämisprosessin ohjausta tai valmennusta, mutta se voi myös tarkoittaa käsien laittamista saveen ja asettautumista työrukkaseksi niiden pienten, mutta merkityksellisten yksityiskohtien työstämiseen.

Ajattelukaveri

Parhaimmillaan tiimin ajattelu on enemmän kuin osiensa summa. Laadukas yhteinen tekeminen ja ajattelu rikastuttavat ja nostavat kaikkien osapuolien tekemisen ja ajattelun tasoa. Ja kun on tehty, on myös mitä ajatella.

Autan kehittämistyötä tekeviä tiimejä ja työryhmiä nostamaan ajattelun ja tekemisen tasoa fasilitoimalla ja valmentamalla yhteisöllistä suunnittelutyötä ja kehittämiskokeiluja. Tuon mukanani ohjattuja työrupeamia, virikkeitä ja peilauspintoja tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Minulle yhteisöllinen kehittäminen on ennen kaikkea yhteisöllistä oppimista – ajattelun ja tekemisen vuoropuhelua jonkin uuden luomiseksi. Olen ollut mukana kehittämässä mm. uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, digitaalisia palveluja, avoimen datan ja tekoälyn hyödyntämistä, tilojen käyttöä, asiakasprosesseja, lasten hyvinvointia, organisaatiovisioita ja -strategioita.

Ei siksi, ettet tietäisi mitä tehdä. Siksi, että saisit tehtyä sen, minkä tiedät tärkeäksi.

Työskentely

Suunnittelu

1. Tavoite

Perimmäinen kysymys: Miksi halutaan tehdä? Arvokkain kysymys: Mitä tekemisestä halutaan oppia? Varmistava kysymys: Mistä tiedetään, että onnistuttiin?

Tekemisen arvoisella työrupeamalla on tarkoitus ja tavoite. Aloitetaan tekeminen määrittelemällä projektin tärkeys, lähtötila ja tavoitteet. 

2. Työnjako

Odotettavissa olevat tulokset ovat yhteydessä tehtyihin panostuksiin. Varmistetaan asianosaisten resurssointi ja sovitaan työnjako. Prosessi on yhteinen, mutta sen omistajuus on aina asiakkaalla.

Toteutus

3. Työrupeamat

Aloitetaan työskentely tehdyn suunnitelman mukaan. Prosessi voi sisältää virtuaalityötä, työpajailua sekä arjen kenttätöitä ja kokeiluja. Työskennellään todellisessa ympäristössä ja tuotetaan konkretiaa niin paljon kuin mahdollista.

4. Tarkistuspisteet

Edetään pienin askelin ja tarkistetaan tekemisen suunta säännöllisesti. Karttuvien kokemusten perusteella muutetaan tarvittaessa suunnitelmaa ja suuntaa.

Arviointi

5. Tulokset

Dokumentoidaan projektin tulokset, arvioidaan tehtyä ja päätetään jatkoaskeleet. Lopuksi arvioidaan puolin ja toisin onnistumista. Otetaan opit tuleviin töihin.

Olet ammattitaitoinen tekijä ja kehittäjä! On ilo työskennellä kanssasi, työt etenevät suunnitellusti ja ajallaan. Ei moitteen sanaa.
Marjo Kenttälä
Erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Esimerkiksi näin

Case: Alvar Aalto Business Challenge

Asiakas: Into Seinäjoki Oy

Alvar Aalto Business Challenge oli ketterä projekti, jossa parin kuukauden ajan kokeiltiin kehittää Alvar Aallon perinnöstä ammentavaa uutta liiketoimintaa. Projektiin osallistui viisi ennakkoon valittua kehittäjätiimiä. Yksittäiset tiimit koostuivat yrittäjästä ja tiimin aiheesta kiinnostuneista kaupunkilaisista sekä Alvar Aalto -asiantuntijasta.

Prosessi sisälsi kolme työpajaa ja yhden käytännön liiketoimintakokeilun. Projekti päättyi kaikille avoimeen sparraustapahtumaan, jossa tiimit esittelivät (pitchasivat) ideansa paikalle kutsutulle asiantuntijaraadille ja yleisölle. Kokeilun tuloksena syntyi viisi validoitua tuote/palveluaihiota, jotka kaikki olivat menossa eteenpäin projektin jälkeen.

https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/589602-olemme-lahteneet-hakemaan-uutta-liiketta-ja-toimintaa-aalto-business-challenge

Teemu hoiti sovitun fasilitoinnin tiukalla ammattitaidolla. Kaikki järjestelyt toimivat luotettavasti ja varmasti.
Johanna Rintamäki
Asiantuntija, Into Seinäjoki Oy

Case: Tekoäly ja me

Asiakas: Helsingin kaupunki

Tekoäly ja me on projekti, jossa tutkitaan tekoälyn mahdollisuuksia kaupungin asiakaspalvelun kehittämisessä. Projekti toteutetaan sarjana yhteisöllisiä kehittämisrupeamia, jossa eri toimialojen tiimit tekevät tekoälyasiantuntijoiden inspiroimana ja tukemana omia tekoälykokeilujaan. 

Tekeminen aloitettiin luomalla perusymmärrystä tekoälystä ja tutustumalla sen erilaisiin sovelluskohteisiin. Tämän pohjalta ideoitiin uusia palvelukonsepteja, joista luodaan toiminnallisia prototyyppejä. Karttuvien oppimiskokemusten pohjalta rakennetaan kaupungin tekoälyn ja tekoälyosaamisen kehittämisen mallia.

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/tekoalytyokaverista-apua-asiakaspalveluun/

Teemulla on erinomainen ote työpajojen vetämiseen. Positiivinen ja kannustava.
Osallistuja