___________________ X Rojektipäällikkö

Jaettua ajattelua, tekemistä ja oppimista

Kaipaatko rinnallesi kanssakehittäjää ja ajattelukumppania?

Suunnittelen ja sparraan ketteriä työrupeamia uusien palveluiden, toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseksi. Autan tiimejä ja työryhmiä löytämään uusia ideoita ja oppimaan niiden arvosta yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja hyödyntäen. 

En ole mukana siksi, että asiakkaani eivät tietäisi, mitä tehdä. Olen mukana siksi, että asiakkaani saisivat tehtyä sen, minkä tietävät tärkeäksi.
Teemu Ruohonen
Rojektipäällikkö

Ajattelukumppani

Yksi tehokkaimmista tavoista uudistaa ajattelua ja tekemistä on tuoda tiimiin uutta ajattelua ja osaamista. Entäpä jos hyppäisin hetkeksi mukaan projektiinne?

Autan kehittämistyötä tekeviä tiimejä ja työryhmiä nostamaan tekemisen tasoa fasilitoimalla ja valmentamalla yhteisöllisiä suunnitteluprosesseja ja kehittämiskokeiluja. Parhaimmillaan ryhmän ajattelu ja tekeminen on enemmän kuin osiensa summa. Tuon mukanani ohjattuja työrupeamia, virikkeitä ja peilauspintoja tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen. 

Minulle yhteisöllinen kehittäminen on ennen kaikkea yhteisöllistä oppimista – ajattelun ja tekemisen vuoropuhelua jonkin uuden luomiseksi. Innostuin yhteiskehittämisestä ja kokeilutoiminnasta 2010-luvun alussa työskennellessäni projektipäällikkönä hankkeessa, jossa kehitettiin uusia yhteisöllisiä toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja. Sittemmin olen ollut avustamassa useita paikallisia ja kansallisia hankkeita, joissa on suunniteltu ja kehitetty muun muassa digitaalisia palveluja, avointa dataa, tilojen käyttöä, asiakasprosesseja, hyvinvointia, organisaatiovisioita ja -strategioita.

Teemu on innostava ja rohkea kehittäjä! Työskentelysi tarmo puskee muuttumaan ja tapasi ohjata muutokseen on ihailtavaa. Osaat herätellä uusia ajatuksia muutosta kaipaavasta todellisuudesta.
Osallistuja

Kanssakehittäjä

Eräs työurani havainto on ollut, että monet kehittäjät – esimiehet, projektipäälliköt ja yrittäjät – tekevät työtään paljolti yksin. Arki haastaa uudet alut ja hauraat ideat, eikä tiimi tai työyhteisökään välttämättä tarjoa tilaa noiden pienten mutta kenties yli ajan merkityksellisiksi osoittautuvien yksityiskohtien työstämiseen. Entäpä jos olisin peilauspinta ja ylimääräinen käsipari uuden mahdollisuuden tutkimiseen ja testaamiseen? 

Kannatan kumppanuutta. Uskon siihen, että ainoastaan aidolla yhteistyöllä voidaan luoda maaperää pysyvälle muutokselle. Arvoa kannattaa tuottaa sinne, missä sillä on edellytykset kasvaa ja kukoistaa. Työtapani tarkoittaa määräaikaista asettautumista asiakkaan arkeen ja työntekoa sieltä käsin. Tämä voi tarkoittaa kehittämisprosessin ohjausta tai valmennusta, mutta se voi myös tarkoittaa käsien laittamista saveen ja asettautumista työrukkaseksi niiden pienten, mutta merkityksellisten yksityiskohtien työstämiseen.

Olet ammattitaitoinen tekijä ja kehittäjä! On ilo työskennellä kanssasi, työt etenevät suunnitellusti ja ajallaan. Ei moitteen sanaa.
Marjo Kenttälä
Erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Työtavat ja periaatteet

Suunnittelu

1. Tavoite

Perimmäinen kysymys: Miksi halutaan tehdä? Arvokkain kysymys: Mitä tekemisestä halutaan oppia? Varmistava kysymys: Mistä tiedetään, että onnistuttiin?

Tekemisen arvoisella työrupeamalla on tarkoitus ja tavoite. Aloitetaan tekeminen määrittelemällä projektin tärkeys, lähtötila ja tavoitetila. 

2. Työnjako

Odotettavissa olevat tulokset ovat yhteydessä tehtyihin panostuksiin. Varmistetaan asianosaisten resurssointi ja sovitaan työnjako. Prosessi on yhteinen, mutta sen omistajuus on aina asiakkaalla.

Toteutus

3. Työrupeamat

Aloitetaan työskentely tehdyn suunnitelman mukaan. Prosessi voi sisältää virtuaalityötä, työpajailua sekä arjen kenttätöitä ja kokeiluja. Työskennellään todellisessa ympäristössä ja tuotetaan konkretiaa niin paljon kuin mahdollista.

4. Tarkistuspisteet

Edetään pienin askelin ja tarkistetaan tekemisen suunta säännöllisesti. Karttuvien kokemusten perusteella muutetaan tarvittaessa suunnitelmaa ja suuntaa.

Arviointi

5. Tulokset

Dokumentoidaan projektin tulokset, arvioidaan tehtyä ja päätetään jatkoaskeleet. Lopuksi arvioidaan puolin ja toisin onnistumista. Otetaan opit tuleviin töihin.

Esimerkiksi näin

Case: Alvar Aalto Business Challenge

Asiakas: Into Seinäjoki Oy

Alvar Aalto Business Challenge oli ketterä projekti, jossa parin kuukauden ajan kokeiltiin kehittää Alvar Aallon perinnöstä ammentavaa uutta liiketoimintaa. Projektiin osallistui viisi ennakkoon valittua kehittäjätiimiä. Yksittäiset tiimit koostuivat yrittäjästä ja tiimin aiheesta kiinnostuneista kaupunkilaisista sekä Alvar Aalto -asiantuntijasta.

Prosessi sisälsi kolme työpajaa ja yhden käytännön liiketoimintakokeilun. Projekti päättyi kaikille avoimeen sparraustapahtumaan, jossa tiimit esittelivät (pitchasivat) ideansa paikalle kutsutulle asiantuntijaraadille ja yleisölle. Kokeilun tuloksena syntyi viisi validoitua tuote/palveluaihiota, jotka kaikki olivat menossa eteenpäin projektin jälkeen.

https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/589602-olemme-lahteneet-hakemaan-uutta-liiketta-ja-toimintaa-aalto-business-challenge

Teemu hoiti sovitun fasilitoinnin tiukalla ammattitaidolla. Kaikki järjestelyt toimivat luotettavasti ja varmasti.
Johanna Rintamäki
Asiantuntija, Into Seinäjoki Oy

Case: Tekoäly ja me

Asiakas: Helsingin kaupunki

Tekoäly ja me on projekti, jossa tutkitaan tekoälyn mahdollisuuksia kaupungin asiakaspalvelun kehittämisessä. Projekti toteutetaan sarjana yhteisöllisiä kehittämisrupeamia, jossa eri toimialojen tiimit tekevät tekoälyasiantuntijoiden inspiroimana ja tukemana omia tekoälykokeilujaan. 

Tekeminen aloitettiin luomalla perusymmärrystä tekoälystä ja tutustumalla sen erilaisiin sovelluskohteisiin. Tämän pohjalta ideoitiin uusia palvelukonsepteja, joista luodaan toiminnallisia prototyyppejä. Karttuvien oppimiskokemusten pohjalta rakennetaan kaupungin tekoälyn ja tekoälyosaamisen kehittämisen mallia.

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/tekoalytyokaverista-apua-asiakaspalveluun/

Villellä ja Teemulla on erinomainen ote työpajojen vetämiseen. Positiivinen ja kannustava.
Osallistuja