Kaipaatko rinnalle työkaveria, jonka kanssa tehdä ja tuumia?

Työkaveri

Vuosien mittaan olen havainnut, että monet kehittäjät – esimiehet, projektipäälliköt ja yrittäjät – tekevät työtään paljolti yksin. Arki haastaa uudet alut ja hauraat ideat, eikä tiimi tai työyhteisökään välttämättä ehdi auttaa noiden pienten mutta kenties yli ajan merkityksellisiksi osoittautuvien yksityiskohtien työstämisessä. Entäpä jos sinulla olisi tilapäinen työpari uusien ideoiden ja mahdollisuuksien tutkimiseen ja testaamiseen?

Uskon aitoon yhdessä tekemiseen. Olen myös töissäni todistanut, että ainoastaan aidolla yhteistyöllä voidaan luoda maaperää pysyvälle muutokselle. Arvoa kannattaa tuottaa sinne, missä sillä on edellytykset kasvaa ja kukoistaa. Työtapani tarkoittaa määräaikaista asettautumista asiakkaan arkeen ja työntekoa sieltä käsin. Tämä voi tarkoittaa kehittämisprosessin ohjausta tai valmennusta, mutta se voi myös tarkoittaa käsien laittamista saveen ja asettautumista työrukkaseksi niiden pienten, mutta merkityksellisten yksityiskohtien työstämiseen.

Tarvittaessa tuon myös mukanani verkostoni huippuosaajia inspiroimaan, alustamaan ja avustamaan niin ajattelua kuin tekemistä.

Ajattelukaveri

Parhaimmillaan tiimin ajattelu on enemmän kuin osiensa summa. Laadukas yhteinen tekeminen ja ajattelu rikastuttavat ja nostavat kaikkien osapuolien tekemisen ja ajattelun tasoa. Ja kun on tehty, on myös mitä ajatella.

Autan kehittämistyötä tekeviä tiimejä ja työryhmiä nostamaan ajattelun ja tekemisen tasoa fasilitoimalla ja valmentamalla yhteisöllistä suunnittelutyötä ja kehittämiskokeiluja. Tuon mukanani ohjattuja työrupeamia, virikkeitä ja peilauspintoja tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Minulle yhteisöllinen kehittäminen on ennen kaikkea yhteisöllistä oppimista – ajattelun ja tekemisen vuoropuhelua jonkin uuden luomiseksi. Olen ollut mukana kehittämässä mm. uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, digitaalisia palveluja, avoimen datan ja tekoälyn hyödyntämistä, tilojen käyttöä, asiakasprosesseja, lasten hyvinvointia, organisaatiovisioita ja -strategioita.

Ei siksi, ettet tietäisi mitä tehdä. Siksi, että saisit tehtyä sen, minkä tiedät tärkeäksi.

Toimintatapa

Suunnittelu

1. Tavoite

Perimmäinen kysymys: Miksi halutaan tehdä? Arvokkain kysymys: Mitä tekemisestä halutaan oppia? Varmistava kysymys: Mistä tiedetään, että onnistuttiin?

Tekemisen arvoisella työrupeamalla on tarkoitus ja tavoite. Aloitetaan tekeminen määrittelemällä projektin tärkeys, lähtötila ja tavoitteet. 

2. Työnjako

Odotettavissa olevat tulokset ovat yhteydessä tehtyihin panostuksiin. Varmistetaan asianosaisten resurssointi ja sovitaan työnjako. Prosessi on yhteinen, mutta sen omistajuus on aina asiakkaalla.

Toteutus

3. Työrupeamat

Aloitetaan työ tehdyn suunnitelman mukaan. Prosessi voi sisältää virtuaalityötä, työpajailua sekä arjen kenttätöitä ja kokeiluja. Työskennellään todellisessa ympäristössä ja tuotetaan konkretiaa niin paljon kuin mahdollista.

4. Tarkistuspisteet

Edetään pienin askelin ja tarkistetaan tekemisen suunta säännöllisesti. Karttuvien kokemusten perusteella muutetaan tarvittaessa suunnitelmaa ja suuntaa.

Arviointi

5. Tulokset

Dokumentoidaan projektin tulokset, arvioidaan tehtyä ja päätetään jatkoaskeleet. Lopuksi arvioidaan puolin ja toisin onnistumista. Otetaan opit tuleviin töihin.

Olet ammattitaitoinen tekijä ja kehittäjä! On ilo työskennellä kanssasi, työt etenevät suunnitellusti ja ajallaan. Ei moitteen sanaa.
Marjo Kenttälä
Erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Esimerkkejä työmailta

Taloushallinnon työ 2030

Asiakas: Taloushallintoliitto

Tekoäly, talous ja tulevaisuuden tilitoimistotyö oli tilitoimistojen johdon, kirjanpitäjien ja liiton yhteistyökumppaneiden opintomatka Frankfurtiin ja tilitoimistotyön tulevaisuuteen. Matkalla luotiin näkymää alan tulevaisuuteen ja siihen vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja teknologisiin muutosilmiöihin. Tavoitteena oli ymmärtää muutosta, innostua mahdollisuuksista, lisätä hallinnan tunnetta erilaisiin tulevaisuuksiin ja ideoida keinoja viedä oivalluksia omalle työpaikalle.

Asiantuntija-alustuksia ja yhteissuunnittelua hyödyntäen luotiin visioita tilitoimistotyön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Jokainen osallistuja sai kotiinviemisiksi yhdessä tuotetun aineiston oman työyhteisön aktivointiin ja liiketoiminnan tulevaisuuden tarkasteluun.

Työ sisälsi opintomatkan ja sen ohjelman suunnittelua, työpajojen fasilitointia sekä tulosten dokumentointia ja koostamista.

Lue lisää Tilitoimistossa-lehdestä:

https://tilitoimistossa.taloushallintoliitto.fi/osaaminen/huomisen-taloushallintoa-tanaan

Mika Aaltonen oli virkistävä poikkeus perusfaktaluentoihin. Samoin erikoislaatuisesti tehdyt työpajat.
Osallistuja

Tekoäly ja me

Asiakas: Helsingin kaupunki

Tekoäly ja me oli sarja ketteriä kehittämisrupeamia, jossa lisättiin kaupungin työntekijöiden ymmärrystä tekoälystä ja inspiroitiin heitä tutkimaan sen mahdollisuuksia kaupungin palvelujen parantamisessa. Projektissa tavattiin tekoälyn asiantuntijoita sekä kehittäjiä erilaisista julkisista ja yksityisistä organisaatioista, inspiroiduttiin ja opittiin toisaalla tehdystä sekä yhteiskehittäen ideoitiin erilaisia dataa ja koneoppimista hyödyntäviä palvelu- ja toimintatapaideoita kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä ajatellen. Työntekijöiden osaamisen tueksi benchmarkattiin erilaisten organisaatioiden tapoja henkilöstön tekoälyosaamisen kehittämiseen, minkä pohjalta koottiin ja kehitettiin verkkomateriaalia työntekijöiden tekoälyosaamisen kehittämiseen. 

Työ sisälsi muun muassa projektien suunnittelua ja sparrausta, benchmarkkausta, lähi- ja virtuaalitapaamisten fasilitointia, osaamisen kehittämisen mallin konseptointia sekä tulosten dokumentointia ja koostamista.

Lue lisää tehdystä:

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/tekoalytyokaverista-apua-asiakaspalveluun

Teemun työskentelytapa on selkeä ja inspiroiva. Hän saa luotua ilmapiirin, jossa ihmiset aidosti kuuntelevat toisiaan, löytävät ratkaisuja yhteisiin haasteisiin ja luovat uutta. Suosittelen lämpimästi!
Marjatta Peltonen
Suunnittelija, Helsingin kaupunki

Tekoälyn iltakoulu

Asiakas: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Tekoälyn iltakoulu oli Keski-Uudenmaan yrittäjille suunnattu 2,5 tunnin koulutus tekoälystä ja sen mahdollisuuksista oman liiketoiminnan kehittämiseen. Iltakoulu koostui tekoälyasiantuntija Antti Merilehdon inspiraatioalustuksesta ja sitä seuranneesta yhteisreflektiosta sekä kehittämistuokiosta, jossa yrittäjät ideoivat itselleen ja yritykselleen erilaisia tekoälytyökavereita. Ilta päättyi kehitettyjen uusien työkavereiden esittelyyn.

Kehitin iltakoulun konseptin yhdessä Antin kanssa. Vedimme vastaavan session yhdessä myös Forssan seudun yrittäjille.

Lue lisää Forssan Sanomista:

https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/ala-pelkaa-tekoalya-et-paase-sita-pakoon-antti-merilehto-kannustaa-forssalaisia-hyodyntamaan-tekoalya-bisneksessa-305435

Antti Merilehdon alustuspuheenvuoro oli taattua laatua, mutta illan ehdoton kohokohta oli työpaja. Se pakotti katsomaan tekoälyn mahdollisuuksia oman yrityksen näkökulmasta.
Osallistuja

Alvar Aalto Business Challenge

Asiakas: Into Seinäjoki Oy

Alvar Aalto Business Challenge oli ketterä projekti, jossa parin kuukauden ajan kokeiltiin kehittää Alvar Aallon perinnöstä ammentavaa uutta liiketoimintaa. Projektiin osallistui viisi ennakkoon valittua kehittäjätiimiä. Yksittäiset tiimit koostuivat yrittäjästä ja tiimin aiheesta kiinnostuneista kaupunkilaisista sekä Alvar Aalto -asiantuntijasta.

Prosessi sisälsi kolme työpajaa ja yhden käytännön liiketoimintakokeilun. Projekti päättyi kaikille avoimeen sparraustapahtumaan, jossa tiimit esittelivät (pitchasivat) ideansa paikalle kutsutulle asiantuntijaraadille ja yleisölle. Kokeilun tuloksena syntyi viisi validoitua tuote/palveluaihiota, jotka kaikki olivat menossa eteenpäin projektin jälkeen.

Työ sisälsi yhteiskehittämisprosessin suunnittelun ja fasilitoinnin.

Lue tehdystä:

https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/589602-olemme-lahteneet-hakemaan-uutta-liiketta-ja-toimintaa-aalto-business-challenge

Teemu hoiti sovitun fasilitoinnin tiukalla ammattitaidolla. Kaikki järjestelyt toimivat luotettavasti ja varmasti.
Johanna Rintamäki
Asiantuntija, Into Seinäjoki Oy