Entäpä jos testaisit tulevaisuutta?
Tunnissa.

Tulevaisuustunnit™

Tulevaisuustunnit ovat organisaation kehittämistavoitteista johdettuja määräaikaisia työrupeamia vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. Niissä ideoita paremmasta huomisesta viedään osaksi tämän päivän arkea – tunti kerrallaan. Tulevaisuustunnit tuottavat kokemustietoon perustuvaa ymmärrystä uusista työ- ja toimintatavoista, paremmasta arjesta ja sen johtamisesta. Malli tarjoaa edelläkävijäyhteisöille ja sellaiseksi haluaville rakenteen viedä strategia ketterästi käytäntöön ja laittaa ideat töihin.

8 viikkoa

4-5 työpajaa

2-3 kokeilua

1 tunti viikossa

Tulevaisuus ei tapahdu. 
Se tehdään.

Visiointi on usein innostavaa. Inspiroituminen on tärkeää, mutta ideoiden arvo realisoituu vasta kun visiot muuttuvat toiminnaksi. Kehittyminen tarkoittaa, että jotain organisaation, sen jäsenten ja sidosryhmien arjessa muuttuu. Tulevaisuustunnit on toiminnallinen tapa laittaa ideat töihin vaihtoehtoisen tulevaisuuden tutkimiseen ja todeksi elämiseen. Se on hyvin käytännönläheinen keino kerätä todisteita muutosten tekemisen, johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Tulevaisuustunteja voidaan toteuttaa henkilöstön, esimiesten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Mallia voidaan soveltaa esimerkiksi ennakointi- ja strategiatyössä, palveluiden, työ- ja toimintatapojen kehittämisessä sekä osaamisen kehittämisessä. Malli sopii niin asiakaspalvelijoiden, asiantuntijoiden, projekti- ja kehityspäälliköiden sekä ylimmän johdon toiminnan kehittämiseen. Monialainen yhteistyö rikastuttaa myös kokeilutoimintaa.

Työskentely

Suunnittelu

Projekti aloitetaan yhteisellä tavoitteen asettamisella. Ennen tekemistä määritellään, mitä halutaan kehittää, kenen kanssa ja mitä kehittämisestä halutaan oppia. Tämän pohjalta työmalli hienosäädetään palvelemaan kehittämistarvetta ja yhdessä sovittua tulostavoitetta.

Prosessi jakaantuu valmistautumis- ja kokeiluvaiheisiin. Ensimmäisessä viritetään visio ja jälkimmäisessä testataan sitä. Tekeminen rytmitetään 2-3 viikon välein pidettävillä yhteisöllisillä työpajoilla (~3h), joiden välissä jokainen osallistuja tekee omaa arjen kokeiluaan. Työpajoihin voidaan sisällyttää myös vierailija-alustuksia.

Yhteisten tapaamisten lisäksi prosessi edellyttää sitoutumista työskentelyyn vähintään tunnin viikossa. 

Valmistautuminen

1. Kehittämisvisio

Valmistautuminen aloitetaan ennakkotehtävällä, jolla pohjustetaan lentävä lähtö ensimmäiseen työpajaan ja varsinaiseen työskentelyyn. Yhteisessä tapaamisessa rakennetaan projektin tavoitteen pohjalta visiota tavoiteltavasta tulevaisuudesta.

Kokeilut

2. Ensimmäinen työrupeama

Valmistautumisen pohjalta jalostetaan tavoitetilaa ja luodaan näky omaan vaihtoehtoiseen huomiseen. Ideoidaan tulevaisuuden toimenkuva, minkä pohjalta käynnistetään ensimmäinen arjen kokeilu.

3. Toinen työrupeama

Jaetaan kokemukset ja opit ensimmäisestä kokeilujaksosta. Kootaan ja arvioidaan tuloksia asetetun tavoitteen mukaisesti. Otetaan karttuneet opit käyttöön ja suunnitellaan jatkokokeilu.

4. Kolmas työrupeama

Jaetaan kokemukset ja opit toisesta kokeilujaksosta. Tuttuun tyyliin kootaan ja arvioidaan tulokset asetetun tavoitteen mukaisesti. Nostetaan rimaa ja valmistellaan jatkokokeilu.

5. Arviointi ja tulosten koonti

Jaetaan kokemukset ja opit tehdystä kokeilujaksosta. Kootaan ja arvioidaan tulokset, joiden pohjalta päätetään jatkotoimenpiteet. Dokumentoidaan syntyneet tulokset.

Tulokset

Projektin konkreettiset tulokset voivat olla esimerkiksi visiopapereita, tarinoita, tarkistuslistoja, palvelu- tai toimintatapakonsepteja tai prototyyppejä.

Toteutus sisältää yhteenvedon tehdystä työstä ja sen tuloksista. Lisäksi kokemukset dokumentoidaan esimerkiksi lyhyiksi videotarinoiksi.

Esimerkiksi näin

Case: Vuoden 2022 asiakaskokemustyö vuonna 2017

Asiakas: Helsingin kaupunki

Millaista on asiakaskokemustyö vuonna 2022, kun kaupungin uunituore strategia on täydessä kukoistuksessaan? Entäpä jos kokeillaan elää sitä hetki todeksi jo nyt?

Asiakaskokemussimulaatio oli parin kuukauden ketterä kokeilu digitaalisen asiakaskokemuksen ja sen johtamisen kehittämiseksi. Projektiin osallistui työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta, jotka kokeilivat elää tulevaisuutta todeksi tekemällä vuoden 2022 asiakaskokemustyötä vähintään yhden tunnin ajankäytöllä kahden viikon kehittämispyrähdyksissä. Prosessi sisälsi viisi (5) työpajaa toiminnan suunnitteluun, kokemusten käsittelyyn ja oppien kartoittamiseen sekä kolme (3) henkilökohtaista työkokeilua. Lopputuloksena syntyi asiakaskokemuksen johtamisen työkaluja sekä uniikkeja kokemuksia oman työn kehittämiseen.

Lue lisää:

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/asukas-avainasemassa-digitaalinen-helsinki/

https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/asiakaskokemussimulaatio

http://teemuruohonen.fi/tyoskenteletko-kuin-huomista-paivaa/

Teemun työskentelytapa on selkeä ja inspiroiva. Hän saa luotua ilmapiirin, jossa ihmiset aidosti kuuntelevat toisiaan, löytävät ratkaisuja yhteisiin haasteisiin ja luovat uutta. Suosittelen lämpimästi!
Marjatta Peltonen
Suunnittelija, Helsingin kaupunki

Haluaisitko kuulla tunteja tulevaisuudesta?

Kiinnostaako vaihtoehtoinen tulevaisuus? Haluaisitko kuulla kokemuksia, oppeja ja oivalluksia tulevaisuuden tutkimisesta ja testaamisesta? Tilaa Tunteja tulevaisuudesta –uutiskirje ja kurkkaa arkeeni. Saat ajoittain sähköpostiisi kuulumisia työstäni tulevaisuuden näkemisen, tekemisen ja osaamisen parissa.

Uutiskirjeen tilaaminen ei velvoita sinua mihinkään ja pääset poistumaan listalta milloin tahansa. Rekisteriseloste.