Entäpä jos testaisit tulevaisuutta.
Tunnissa.

Tulevaisuustunnit™

Tulevaisuustunnit ovat organisaation kehittämistavoitteista johdettuja määräaikaisia työrupeamia vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. Niissä ideoita paremmasta huomisesta tutkitaan ja testataan osana tämän päivän arkea – tunti kerrallaan. Tulevaisuustunnit tuottavat kokemustietoon perustuvaa ymmärrystä uusista työ- ja toimintatavoista, paremmasta arjesta ja sen johtamisesta. Malli tarjoaa edelläkävijäyhteisöille ja sellaiseksi haluaville rakenteen kehittää ja kokeilla huomispäivän strategiaa tekemällä oppien.

Ajattelua ja kokeilua

Tulevaisuustunneilla ajatellaan ja kokeillaan. Ajattelutunneilla luodaan ymmärrystä muutoksesta, sen vaikutuksista ja mahdollisuuksista oman työn ja yhteisön toiminnan kannalta, visioidaan tulevaa ja ideoidaan vaihtoehtoja. Kokeilutunneilla syntyneitä ideoita testataan viemällä niitä pienessä annoskoossa omaan arkeen. Karttuvat opit arvioidaan, jalostetaan ja dokumentoidaan tulevaan päätöksentekoon.

Tulevaisuuden tekeminen alkaa tulevaisuuden ajattelusta.

Ajattelutunnit

Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä kaikkea tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ennakointi on lähinnä arvaamista. Tulevaisuus tulee kuitenkin olemaan tavalla tai toisella erilainen.

Tulevaisuus ei tapahdu itsekseen. Se tapahtuu aina jonkun tekemänä. Onkin eduksi, jos pystymme itse siihen vaikuttamaan – joku muu sen varmuudella muuten tekee. Jokainen teko alkaa ajatuksesta. Kehittämällä kykyä ajatella tulevaa luomme myös edellytyksiä vaikuttaa siihen.

Haluaisitko kehittää kykyäsi ajatella vaihtoehtoista huomista? Tästä löydät tulevaisuuskalenterin, jossa kurkistetaan suomalaisten tulevaisuusosaajien ajatteluun. Kuukausittain julkaistavilla videoilla erilaiset huippuasiantuntijat ja -osaajat kertovat näkemyksiään tulevasta sekä avaavat oman tulevaisuusajattelunsa ja sen kehittämisen taustaa ja tapoja.

Ajattelutunnit on ensiaskel oman ja työyhteisön tulevaisuusajattelun herättelyyn. Siinä tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia muutosilmiöitä tarkastellaan erilaisia virtuaalisia virikeaineistoja hyödyntäen niin yhteiskunnan, liiketoiminnan kuin oman työn näkökulmista. Työskentely tapahtuu pääosin verkossa, minkä lisäksi työrupeamaan kuuluu joko virtuaalinen tai kasvokkain pidettävä yhteiskehittämistapaaminen. Tapaamisessa jaetaan syntyneitä oivalluksia, pelataan tulevaisuussököä sekä jalostetaan valikoituja ideoita nopeiden prototyyppien muotoon. 

Ideointirupeama sopii 5-15 henkilön kehittäjätiimeille sekä johto- ja ohjausryhmille. Käynnistettyä tulevaisuustyötä voidaan jatkaa kokeiluilla. 

Ajattelutunnit käytännössä

  • 3 ajatteluviikkoa
  • 3 teemaa
  • 1 työpaja

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin sovitaan tunnin tapaaminen puhelimessa, verkossa tai kasvokkain. Esittelen toimintamallin ja työskentelyn etenemisen tarkemmin. Ideoidaan samalla tapoja soveltaa sitä yhteisönne tarpeisiin!

Mitä voidaan ajatella, sitä voidaan myös tehdä.

Kokeilutunnit

Visiointi on tärkeää, mutta ideoiden arvo realisoituu vasta kun ne muuttuvat toiminnaksi. Kehittyminen tarkoittaa, että jotain organisaation, sen jäsenten ja sidosryhmien arjessa muuttuu. Entäpä jos laittaisit ideat töihin vaihtoehtoisen tulevaisuuden tutkimiseen ja todeksi elämiseen? Entäpä jos seuraava työyhteisösi ennakointi- tai visiotyörupeama olisikin kokeilu, jossa ei vain ideoida vaan tehdään?

Kokeilutunnit alkaa tavoitteiden määrittelystä, minkä pohjalta projektille laaditaan työsuunnitelma, aikataulu ja työnjako. Työskentely koostuu yhteiskehittämistapaamisista ja 2-3 omatoimisesti, työparin tai tiimin kanssa tehtävistä arjen kokeilujaksosta. Yhteisissä tapaamisissa karttuvia oppeja voidaan konkretisoida esimerkiksi visiopapereiksi, videotarinoiksi, tarkistuslistoiksi, palvelu- tai toimintatapakonsepteiksi tai prototyypeiksi. Tapaamisiin voidaan myös sisällyttää vierailija-alustuksia. 

Kokeiluja voidaan toteuttaa henkilöstön, esimiesten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Mallia voidaan soveltaa esimerkiksi ennakointi- ja strategiatyössä, palveluiden, työ- ja toimintatapojen kehittämisessä sekä osaamisen kehittämisessä. Malli sopii niin asiakaspalvelijoiden, asiantuntijoiden, projekti- ja kehityspäälliköiden sekä ylimmän johdon toiminnan kehittämiseen. Monialainen yhteistyö rikastuttaa myös kokeilutoimintaa.

Kokeilutunnit käytännössä

  • 8 kokeiluviikkoa
  • 4-5 työpajaa
  • 2-3 kokeilua
  • 1 tunti viikossa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin sovitaan tunnin tapaaminen puhelimessa, verkossa tai kasvokkain. Esittelen toimintamallin ja työskentelyn etenemisen tarkemmin. Ideoidaan samalla tapoja soveltaa sitä yhteisönne tarpeisiin!

Esimerkiksi näin

Vuoden 2022 asiakaskokemustyö vuonna 2017

Asiakas: Helsingin kaupunki

Millaista on asiakaskokemustyö vuonna 2022, kun kaupungin uunituore strategia on täydessä kukoistuksessaan? Entäpä jos kokeillaan elää sitä hetki todeksi jo nyt?

Asiakaskokemussimulaatio oli parin kuukauden ketterä kokeilu digitaalisen asiakaskokemuksen ja sen johtamisen kehittämiseksi. Projektiin osallistui työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta, jotka kokeilivat elää tulevaisuutta todeksi tekemällä vuoden 2022 asiakaskokemustyötä vähintään yhden tunnin ajankäytöllä kahden viikon kehittämispyrähdyksissä. Prosessi sisälsi viisi (5) työpajaa toiminnan suunnitteluun, kokemusten käsittelyyn ja oppien kartoittamiseen sekä kolme (3) henkilökohtaista työkokeilua. Lopputuloksena syntyi asiakaskokemuksen johtamisen työkaluja sekä uniikkeja kokemuksia oman työn kehittämiseen.

Lue lisää:

https://digi.hel.fi/blogikirjoitukset/asukas-avainasemassa-digitaalinen-helsinki/

https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/asiakaskokemussimulaatio

http://teemuruohonen.fi/tyoskenteletko-kuin-huomista-paivaa/

Tapaamisissa oli äärimmäisen miellyttävä tunnelma. Annat Teemu ihailtavalla tavalla tilaa osallistujien ajattelulle.
Osallistuja