Työkaveri

Entäpä jos sinulla olisi tilapäinen työkaveri uusien ajatusten ja ideoiden tutkimiseen ja testaamiseen?

Vuosien mittaan olen havainnut, että monet kehittäjät – esimiehet, projektipäälliköt ja yrittäjät – tekevät työtään paljolti yksin. Arki haastaa uudet alut ja hauraat ideat, eikä tiimi tai työyhteisökään välttämättä ehdi auttaa noiden pienten mutta kenties yli ajan merkityksellisiksi osoittautuvien yksityiskohtien työstämisessä.

Yhteistyö oikeanlaisessa tiimissä ja oikeanlaisten ihmisten kanssa on ihmeellistä. Sen lisäksi, että se luo tekemiseen poikkeuksellista energiaa, se myös parantaa todennäköisyyksiä luoda ja saavuttaa jotain arvokasta. Ei olekaan ihme, että niin tutkimukset kuin käytännön kokemukset korostavat tiimin merkitystä onnistumisen mahdollistajana. Tärkeintä on, että yhteistyötä tehdään oikeiden, ei välttämättä parhaiden osaajien kanssa.

Suuria asioita ei koskaan saavuteta yksin. Ne saavutetaan yhdessä.

Steve Jobs

Teemu

Olen kehittäjä, kouluttaja fasilitaattori ja valmentaja. Minua innostaa työskentely erilaisten itsensä, osaamisensa ja toimintansa kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisen kanssa. Uskon yhteiseen ajatteluun, dialogiin ja tekemällä oppimiseen. En näe, että uutta tietoa, ajattelua tai ymmärrystä voidaan juurikaan tuoda yhteisöön tai yksilöön. Yhteisöille paras keino kehittyä on oppia oppimaan. Paras tapa oppia on puolestaan alkaa ajatella ja tehdä itse. Ohjaamalla ja valmentamalla oppimista tekemisen rajana on vain yksilön ja yhteisön oma potentiaali. En ole tähänastisella työuralla kokenut palkitsevampaa kokemusta kuin se, että ihmiset altistavat itsensä uusien mahdollisuuksien ja omien kasvuvarojensa tarkastelulle, heittäytyvät prosessiin ja siten löytävät ja saavuttavat jotain uutta.

Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, minkä lisäksi olen kouluttautunut tulevaisuudentutkimuksen, palvelumuotoilun, ketterän kehittämisen ja mediatuotannon osaajaksi. Olen myös sertifioitu Scrum-tuoteomistaja, Lean Six Sigma Green Belt ja Certified Business Coach.

Taustallani on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä projektipäällikkönä, sisällöntuottajana ja asiantuntijana useissa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavissa kehittämistehtävissä. Olen muun muassa osallistunut kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiatyöhön, vastannut käyttäjäymmärryksen luomisesta kansainvälisesti palkitussa ikäihmisten hyvinvointia tukevassa verkkopalvelukonseptissa ja kehittänyt tulevaisuuden koulua rakentavia toimintamalleja ja digitaalisia palveluja. Kaiken kaikkiaan olen ollut fasilitoimassa kymmenissä erilaisissa projekteissa. Työmenetelmäni ovat syntyneet vuosien aikana käytännön työssä onnistuen, erehtyen ja oppien.

Yrittämisen lisäksi työskentelen digitaalisten palveluiden kehittämisen lehtorina ammatillisessa korkeakoulutuksessa innovoinnin, palvelumuotoilun ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Voit tutustua ajatteluuni lisää blogissani ja verkostoitua kanssani LinkedInissä.

Sanottua

”Olen ollut sikäli onnellisessa asemassa, että sain työskennellä Teemun kanssa muutaman vuoden ajan. Teemu on mm. tavoitteiden asettamisen, suunnan löytämisen, perusteiden kaivamisen ja fasilitoinnin mestari. Lisäksi selväsanaisuudessaan mainion Teemun ideointi-generointi-kapasiteetti, pedagoginen osaaminen ja toisin-näkemisen-kyky ovat valloittavia piirteitä. Jos et Teemun kanssa työstäessäsi löytänyt mitä hait, niin saatoit itse olla väärällä raiteella.”

Juhani Kärki
Helsingin kaupunki

”Teemu on innostava ja rohkea kehittäjä! Työskentelysi tarmo puskee muuttumaan ja tapasi ohjata muutokseen on ihailtavaa. Osaat herätellä uusia ajatuksia muutosta kaipaavasta todellisuudesta.”

Työpajan osallistuja

”Osasit laskeutua meidän kanssa samalle tasolle. Ajattelit kuin rautavaaralainen”

Kunnanvaltuutettu
Rautavaaran kunta

”Teemu hoiti sovitun fasilitoinnin tiukalla ammattitaidolla. Kaikki järjestelyt toimivat luotettavasti ja varmasti.”

Johanna Rintamäki
Asiantuntija, Into Seinäjoki Oy

”Inspiroiva, on miten kuvaisin Teemua. Opettajana hän kysyi juuri oikeat kysymykset saaden meidät, opiskelijat, ajattelemaan itse.”

Opiskelija

”Avoimuus ja helposti lähestyttävyys, välitön ilmapiiri. Osasit hyvin tiivistää ja sanoittaa kovin hajanaiset heitot ja ajatuskulut. Löysit olennaisen laajasta aineistosta. Ohjasit hyvin keskustelua ja jätit aina viimeisen sanan meille.”

Kunnanvaltuutettu
Kaavin kunta

”Ihana, innokas ja taitava Teemu!! Hyvä coachaava tapa työskennellä. Kiitos!!”

Työpajan osallistuja