Rojektipäällikkö

Kanssakehittäjä & Ajattelukumppani

Haluaisitko tutkia omaa tai organisaatiosi kasvuvaraa?

Olen Teemu Ruohonen a.k.a. rojektipäällikkö. Autan uudistumishaluisia osaajia ja osaajayhteisöjä tavoittelemaan omaa parastaan tekemällä tutkimusmatkoja vaihtoehtoisiin todellisuuksiin. Muotoilen osaamispolkuja, fasilitoin kehittämiskokeiluja ja tarjoan ylimääräistä käsiparia tulevaisuuden tekemiseen todeksi jo tänään.

Olen voinut hyödyntää Teemun ammattitaitoa erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja työssäoppimisen kautta tapahtuvassa kouluttamisessa. Olen saanut kehityshankkeisiin osallistujilta erittäin positiivista palautetta hänen tavastaan suunnitella, organisoida ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä fasilitoida työpajoja. Teemu muistaa aina varmistaa että tavoitellaan asiakkaan kannalta keskeisintä lopputulosta ja ehdottaa tarvittaessa suunnan tai metodin muutosta jos jokin ei näytä toimivan. Teemu osaa antaa osallistujille tilaa mutta pitää kuitenkin aina huolen että edetään kohti yhteistä tavoitetta. Teemu on mielestäni idearikas ja analyyttinen ongelmanratkaisija jonka kanssa on miellyttävä tehdä töitä. Suosittelen!
Ville Meloni
Ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki

Kehittäminen on kykyä nähdä ja tehdä

Oletko ajatellut, että kaikki kehittäminen on lopulta kiinni kyvystä oppia? Juuri se myös yhdistää tämän ajan suosittuja kehitysstrategioita kuten Leania, palvelumuotoilua, ketterää kehittämistä ja kokeilutoimintaa. Miten voimme ymmärtää asiakasta tai palvelun käyttäjää entistä paremmin ja tarjota tämän tarpeisiin vastaavaa palvelua? Miten voimme nopeasti kerätä todisteita uusien ideoiden toimivuudesta? Miten haastamme itseämme, asetamme tavoitteita ja opimme tekemään matkaa kohti merkityksellisempää ja arvokkaampaa arkea?

Kokeileminen onnistuu aina

Suunnittelu on arvaamista. Työ, jossa suunnitellaan paljon, tuottaa paljon arvauksia. Vanhaa sanontaa mukaellen hyvin suunniteltu ei ole ollenkaan tehty. Tämä on sitä enemmän totta, mitä vaikeammin ymmärrettävän ja ennustettavan kehittämisaiheen äärellä ollaan.

Uusia mahdollisuuksia tutkittaessa paras panos-tuotos -suhde tulee pienistä askelista ja ketteristä kokeiluista. Kokeilevan tekemisen hyvä puoli on, että se onnistuu poikkeuksetta. Joko syntyy, mitä arvattiin tai jotain muuta. Syntyvän kokemuksen pohjalta tekemisen suuntaa voidaan nopeasti korjata. Epäonnistunut kokeilu on sellainen, josta ei opita mitään.

Kehittyminen edellyttää oppimista

Olen työskennellyt kymmenen vuotta erilaisten oppimista tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämisen parissa. Palaan yhä uudelleen siihen, että kehittämistyössä – olipa kyse yhteisöllisestä tai yksilöllisestä kehittämisponnistuksesta – on mitä suuremmissa määrin kyse oppimisesta. Oppiminen on ajattelussa ja sitä kautta toiminnassa tapahtuvaa muutosta. Jotta maailmassa voi jokin muuttua, meidän on ensin muututtava. Ilman muutosta ei ole oppimista.

En usko, että uutta tietoa, ajattelua tai ymmärrystä voidaan juurikaan tuoda yhteisöön tai yksilöön. Paras keino auttaa kehittymään on auttaa oppimaan. Paras tapa oppia on puolestaan alkaa ajatella ja tehdä itse. Ohjaamalla ja valmentamalla oppimista tekemisen rajana on vain yksilön ja yhteisön oma potentiaali.

Kokenut kehittäjä ja hyvä tyyppi palveluksessasi

Teemu Ruohonen

Olen intohimoinen kehittäjä, fasilitaattori ja valmentaja. Haluan auttaa erilaisia kehittäjiä ja kehittäjäyhteisöjä tutkimaan omaa tulevaisuuttaan ja elämään todeksi sitä potentiaalia, mitä itse kenessäkin on. Rojektipäällikkö on minulle mahdollisuus hyödyntää ja kehittää käytännön osaamistani toiminnan ja uusien palvelujen muotoilussa sekä osaamisen kehittämisessä – niin omaksi kuin asiakkaideni hyödyksi. 

Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, minkä lisäksi olen kouluttautunut palvelumuotoilun, ketterän kehittämisen ja mediatuotannon osaajaksi. Olen myös sertifioitu Scrum-tuoteomistaja, Lean Six Sigma Green Belt ja Certified Business Coach.

Taustallani on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä projektipäällikkönä, sisällöntuottajana ja asiantuntijana useissa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavissa kehittämistehtävissä. Olen muun muassa osallistunut kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiatyöhön, vastannut käyttäjäymmärryksen luomisesta kansainvälisesti palkitussa ikäihmisten hyvinvointia tukevassa verkkopalvelukonseptissa ja kehittänyt tulevaisuuden koulua rakentavia toimintamalleja ja digitaalisia palveluja. Työmenetelmäni ovat syntyneet vuosien aikana käytännön työssä onnistuen, erehtyen ja oppien.

Lisäksi työskentelen digitaalisten palveluiden kehittämisen lehtorina ammatillisessa korkeakoulutuksessa.

0 +
vuotta työkokemusta
~ 0
tehtyä projektia
0 /5
asiakastyytyväisyys

Yhteistyötä mm. heidän kanssaan

Sulla on hyvä tyyli. Pidä se!
Osallistuja
Ihana, innokas ja taitava Teemu! Hyvä coachaava tapa työskennellä. Kiitos!
Osallistuja
Teemu on luonut projektissa edellytykset rikastavaan ja rakentavaan yhteistyöhön. Hyvin tehty!
Osallistuja