Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Rojektipäällikön asiakas- ja käyttäjärekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ
Rojekto Oy
Osoite: Rojekto Oy, PL 77, 04301 Tuusula

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rojekto Oy:n verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva verkkopalvelun sekä siihen kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
Yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero)
Käyttötiedot
Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Rojekto Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Käyttäjän itsensä luovuttamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

TIETOJEN SIIRTO EU/ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE
Osa tietojen tallentamisessa ja käsittelyssä käytetyistä alihankkijoista ja palvelimista voi sijaita EU/ETA-maiden ulkopuolella maissa ja palveluntarjoajilla, joita EU-komissio pitää tietoturvaltaan riittävinä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä yleisten käytäntöjen mukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään sen aikaa kun palveluntarjoamisen kannalta on tarpeen. Käyttämättömiä tietoja ei säilytetän turhanpäiten ja varmuuden vuoksi.

EVÄSTEET
Palvelu käyttää evästeitä käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen ja sivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen. Sivusto käyttää kohdennettua mainontaa, jotta voimme mainostaa sinulle tuotteitamme kumppaniemme verkkosivuilla. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme sivuston keräämiä evästeitä. Evästeihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Voit halutessasi estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisten tietojen oikaisua sekä milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus ja pyytää kyseisten tietojen poistoa. Tietojen tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Rojekto Oy, PL 77, 04301 Tuusula