Projektityö tuloskuntoon™

Onko tavoitteenasi vaikuttava projektityö – siis työ, jonka tulokset elävät vielä projektin päättymisen jälkeenkin?

Projektityön onnistumista arvioidaan tyypillisesti tavoitteiden saavuttamisen, aikataulun ja käytettyjen resurssien osalta. Lopulta onnistuminen näkyy projektin päättymisen jälkeen ja siinä, miten elinvoimaisia projektissa kehitetyt asiat sitten ovat.

Uuden tuotteen, palvelun tai toimintatavan kehittämiseen tähtäävän projektin onnistumista haastavat useat tekijät. Kyse voi olla osaamisesta, resursseista, olosuhteista, ajoituksesta tai vaikka vaivannäöstä. Onnistunut projekti ei ole itsestäänselvyys. Erityisesti uuden kehittämisessä epäonnistuminen on huomattavasti todennäköisempää onnistumiseen verrattuna.

Onnistumisen todennäköisyyksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Kuten monissa asioissa muutenkin, myös projektityössä valtaosa tuloksista on seurausta suhteellisen pienestä joukosta toimenpiteitä. Vaikuttava projektityö syntyy tuon pienen, mutta vaikuttavan joukon tunnistamisesta ja toimeenpanosta päivittäisessä toiminnassa.

Projektityö tuloskuntoon™ on valmennusohjelma vaikuttavien projektityön käytänteiden kehittämiseen. Oletpa sitten projektityön vasta-alkaja tai kokenut konkari, olet tervetullut mukaan!

Valmennusryhmä

Projektinvetäjien valmennusryhmä on projektipäälliköille ja -koordinaattoreille tarkoitettu sparrausryhmä omien projektityökäytäntöjen kehittämiseen. Tarkoituksena on kokoontua vaikuttavan projektityön äärelle – oppimaan yhdessä projektityön menestystekijöistä sekä arvioimaan ja kehittämään niiden toteutumista omassa projektissa.

Ryhmä on myös mahdollisuus tutustua toisiin projekteihin ja niiden vetäjiin, ja saada siten vertaistukea muuten ehkä yksinäiseen arjen puurtamiseen.

Sisältö

Valmennuksen sisältö rakentuu kuudesta (6) vaikuttavan projektityön tuloksentekijästä. Näitä ovat:

  1. Tiimi
  2. Tavoitteet
  3. Toimeenpano
  4. Tarinat
  5. Todisteet
  6. Tavat

Valmennuksessa arvioidaan ja kehitetään näiden menestystekijöiden toteutumista omassa projektissa.

Ohjelma koostuu kolmesta (3) tapaamisesta. Tapaamiset rakentuvat alustuksista, itsearvioinnista, keskustelusta sekä keskinäisestä kokemusten ja oppien jakamisesta. Tapaamisten välissä valmennuksen oppeja, oivalluksia ja ideoita tutkitaan käytännössä omassa projektityön arjessa.

Ohjelmaa voidaan täydentää tapaamisilla tai työpajoilla, joissa syvennytään organisaation omien projektityön käytänteiden käsittelyyn tai niiden kehittämiseen.

Kohderyhmät

1. Käynnistysvaiheessa olevan projektin vastuuhenkilö(t)

2. Uudet ja aloittelevat projektipäälliköt, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja toimintatapojaan

3. Kokeneet projektinvetäjät, jotka haluavat aikaa ja peilauspintaa omien toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen sekä verkostoitumiseen kollegoiden kanssa

Toteutustavat

a) Organisaation sisäinen ryhmä

Tämä ryhmä on tarkoitettu organisaation tai verkoston sisäiseksi sparrausryhmäksi. Toteutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua kollegoihin, luoda yhteyksiä ja vahvistaa synergiaa projektien välille. Lisäksi toteutustapa mahdollistaa organisaation oman projektikulttuurin ja projektityön toimintatapojen tarkastelun ja kehittämisen.

Toteutusmuoto: Lähitoteutus

b) Avoin ryhmä

Mikäli työskentelet pienessä organisaatiossa tai teillä ei ole tilausta omalle sisäiselle ryhmälle, voit osallistua kaikille avoimeen ryhmään. Mikäli sinulla on projektissasi työpari, osallistuminen yhdessä on erittäin suositeltavaa.

Toteutusmuoto: Lähitoteutus tai online

Seuraava avoin ryhmä (online) on syksyllä 2024. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Sanottua

”Oli tilaa pohtia omaa projektia syvällisemmin. Tämä koulutus tuli tarpeeseen, paljon hyödyllisiä juttuja käytiin läpi. Opin reflektoimaan omaa projektia ja sen käytänteitä. Sain vertaisoppimista ryhmätyöskentelyssä. Erinomainen koulutus!”

Osallistuja

”Huippufiilis! Teemat ei itsestään selviä, joten tärkeitä ja oleellisia. Hyvä kiteytys. Kiitos!”

Osallistuja

”Erinomainen koulutus! Tätä on kaivattu ja tuli tarpeeseen. Sain paljon eväitä hanketyöhön ja työskentelyyn. Iso kiitos!”

Osallistuja

”Mahtava päivän aloitus, tärkeitä teemoja!”

Osallistuja

”Konkreettisia vinkkejä oman työn suunnitteluun. Kiitos!”

Osallistuja