Rojektipäällikkö™

Kaipaatko rinnallesi kanssakehittäjää ja ajattelukumppania – siis työkaveria, jonka kanssa tehdä ja tuumia?

Olen Teemu Ruohonen a.k.a. Rojektipäällikkö™. Autan kehittymishaluisia osaajia ja osaajayhteisöjä uudistamaan ajatteluaan ja tekemistään. Muotoilen oppimisen polkuja, fasilitoin kehittämiskokeiluja ja tarjoan ylimääräistä käsiparia vaihtoehtoisen tulevaisuuden elämiseen todeksi jo tänään. Olen innovaattori, kokeilija, kouluttaja ja valmentaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus digitaalisten palveluiden, yhteisöllisten toimintamallien sekä oppimisratkaisujen kehittämisestä.

Tarjoan tukea kehittämistyöhön luomieni tulevaisuustyön ja projektityön valmennusmallien avulla. Lisäksi tarjoan kehittämis-, koulutus- ja fasilitointipalveluja kulloisenkin tarpeen mukaan.

”Ei siksi, ettet tietäisi mitä tehdä, vaan siksi, että saisit tehtyä sen, minkä tiedät tärkeäksi.”

Rojektipäällikkö

Yhteiskehittäminen

Työrukkanen

Parhaimmillaan yhteinen ajattelu on enemmän kuin osiensa summa. Laadukas yhteinen tekeminen ja ajattelu rikastuttavat ja nostavat kaikkien osapuolien tekemisen ja ajattelun tasoa. Ja kun on tehty, on myös mitä ajatella.

Autan kehittämistyötä tekeviä asiantuntijoita, johtajia ja tiimejä nostamaan ajattelun ja tekemisen tasoa fasilitoimalla yhteisöllistä suunnittelutyötä ja kehittämiskokeiluja. Tuon mukanani ohjattuja työrupeamia, virikkeitä ja peilauspintoja tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Uskon aitoon yhdessä tekemiseen, sillä se on ainoa tie todelliseen muutokseen. Työtapani tarkoittaa määräaikaista asettautumista asiakkaan arkeen ja työntekoa sieltä käsin. Tämä voi tarkoittaa niin kehittämisprosessin ohjausta, kuin käsien laittamista saveen ja asettautumista työrukkaseksi niiden pienten, mutta merkityksellisten yksityiskohtien työstämiseen.

Tarvittaessa tuon myös mukanani verkostoni huippuosaajia inspiroimaan, alustamaan ja avustamaan niin ajattelua kuin tekemistä.

Kokemus

Olen ollut mukana kehittämässä muun muassa:

 • Visiotyötä ja tulevaisuuden ennakointia
 • Strategioita ja niiden toimeenpanoa
 • Yhteisöllisiä toimintamalleja ja -menetelmiä
 • Verkostoyhteistyötä
 • Digitaalisia palveluja
 • Datan ja tekoälyn käyttöä
 • Palveluprosesseja
 • Asiakaskokemuksia
 • Työhyvinvointia
 • Oppimateriaalia
 • Verkkokursseja

Valmennus

Tulevaisuustunnit™

Tulevaisuustunnit on toiminnallinen ennakointityön malli, jossa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tutkitaan ja testataan osana arjen työtä ”tunti kerrallaan”.

Toimintamalli koostuu ajattelu- ja kokeilutunneista. Ajattelutunneilla luodaan ymmärrystä muutoksesta, sen vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Kokeilutunneilla syntyneitä ideoita testataan viemällä niitä pienessä annoskoossa omaan arkeen.

Tulevaisuustunnit tuottavat kokemustietoon perustuvaa ymmärrystä uusista työ- ja toimintatavoista, paremmasta arjesta ja sen johtamisesta. Työtapa tarjoaa edelläkävijäyhteisöille ja sellaiseksi haluaville rakenteen kehittää ja kokeilla huomispäivän strategiaa tekemällä oppien.

Projektityö tuloskuntoon™

Projektityö tuloskuntoon on valmennusohjelma vaikuttavien projektityön käytänteiden kehittämiseen. Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille ja -koordinaattoreille, jotka haluavat saada projektityössään aikaan tuloksia, jotka voivat elää myös projektin päättymisen jälkeen.

Valmennus rakentuu vaikuttavan projektityön kuuden (6) tuloksentekijän ympärille. Käytännön toteutus perustuu alustuksiin, oman toiminnan arviointiin, kokemusten jakamiseen ja vertaisryhmässä tapahtuvaan yhteisölliseen oppimiseen.

Ryhmä on myös mahdollisuus tutustua toisiin projekteihin ja niiden vetäjiin, ja saada siten vertaistukea muuten ehkä yksinäiseen arjen puurtamiseen.

Sanottua

”Olen voinut hyödyntää Teemun ammattitaitoa erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja työssäoppimisen kautta tapahtuvassa kouluttamisessa. Olen saanut kehityshankkeisiin osallistujilta erittäin positiivista palautetta hänen tavastaan suunnitella, organisoida ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä fasilitoida työpajoja. Teemu muistaa aina varmistaa että tavoitellaan asiakkaan kannalta keskeisintä lopputulosta ja ehdottaa tarvittaessa suunnan tai metodin muutosta jos jokin ei näytä toimivan. Teemu osaa antaa osallistujille tilaa mutta pitää kuitenkin aina huolen että edetään kohti yhteistä tavoitetta. Teemu on mielestäni idearikas ja analyyttinen ongelmanratkaisija jonka kanssa on miellyttävä tehdä töitä. Suosittelen!”

Ville Meloni
Ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki

Erinomainen koulutus! Tätä on kaivattu ja tuli tarpeeseen. Sain paljon eväitä hanketyöhön ja työskentelyyn. Iso kiitos!”

Osallistuja
Projektityö tuloskuntoon

”Teemu on luonut JOTI-projektissa edellytykset rikastavaan ja rakentavaan yhteistyöhön. Hyvin tehty!”

Työpajan osallistuja
Helsingin kaupunki

”Työpajan fasilitointi toimi erinomaisesti. Tehtäväpohjat olivat hyviä, samoin tehtävät. Hyvää oli myös, että osallistujat oli jaettu ryhmiin etukäteen. Opin paljon myös omien työpajojeni vetämisen kannalta :)”

Työpajan osallistuja
6Aika

”Olet ammattitaitoinen tekijä ja kehittäjä! On ilo työskennellä kanssasi, työt etenevät suunnitellusti ja ajallaan. Ei moitteen sanaa.”

Marjo Kenttälä
Erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

”Antti Merilehdon alustuspuheenvuoro oli taattua laatua, mutta illan ehdoton kohokohta oli työpaja. Se pakotti katsomaan tekoälyn mahdollisuuksia oman yrityksen näkökulmasta.”

Osallistuja
Tekoälyn iltakoulu

”Teemun työskentelytapa on selkeä ja inspiroiva. Hän saa luotua ilmapiirin, jossa ihmiset aidosti kuuntelevat toisiaan, löytävät ratkaisuja yhteisiin haasteisiin ja luovat uutta. Suosittelen lämpimästi!”

Marjatta Peltonen
Suunnittelu, Helsingin kaupunki

”Olet erittäin perehtynyt ja käytännössä korkean tason asiantuntija strategiaprosessin työstämisessä viemisessä maaliin. Olet osannut innostaa meidät uudenlaiseen ajatteluun ja täsmällisen, mitattavan ja jatkossakin aktiivisesti seurattavan strategian laadinnassa. Mittarointi on suuntaamme ylläpitävä ja aktivoiva uudenlainen tapa kunnassamme. Jos tuolla emme saa nokkaamme ylöspäin, emme sitä millään muullakaan saa!”

Kunnanvaltuutettu
Kaavin kunta