Rojektipäällikkö

Kokenut kehittäjä ja hyvä tyyppi palveluksessasi

Olen Teemu Ruohonen a.k.a. rojektipäällikkö. Autan kehittymishaluisia osaajia ja osaajayhteisöjä uudistamaan ajatteluaan ja tekemistään. Muotoilen oppimisen polkuja, fasilitoin kehittämiskokeiluja ja tarjoan ylimääräistä käsiparia vaihtoehtoisen tulevaisuuden elämiseen todeksi jo tänään. Olen innovaattori, kokeilija, kouluttaja ja valmentaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus digitaalisten palveluiden ja yhteisöllisten toimintamallien kehittämisestä.

Työkaveri

Kaipaatko rinnallesi kanssakehittäjää ja ajattelukumppania – siis työkaveria, jonka kanssa tehdä ja tuumia muutosta kädet savessa? Suunnittelen ja sparraan ketteriä työrupeamia uusien palveluiden, toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseksi. Autan projektinvetäjiä, tiimejä ja työryhmiä löytämään uusia ideoita ja oppimaan niiden arvosta yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja hyödyntäen. 

Tulevaisuustyö

Haluaisitko testata muutosta – siis piipahtaa tulevaisuudessa? Ja vaikka tunnin kerrallaan. Tulevaisuustunnit ovat työyhteisön kehittämistavoitteista johdettuja määräaikaisia työrupeamia vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. Niissä sekä ajatellaan parempaa huomista että kokeillaan sitä osana tämän päivän arkea – tunti kerrallaan. Tulevaisuustunnit tuottavat ideoita ja ymmärrystä uusista työ- ja toimintatavoista, paremmasta arjesta ja sen johtamisesta.

Projektityövalmennukset

Onko tavoitteenasi vaikuttava projektityö – siis työ, jonka tulokset elävät vielä projektin päättymisen jälkeenkin? Haluaisitko kehittää vaikuttavia projektityön käytäntöjä? Tarjoan projektinvetäjille valmennuksia oman arjen arviointiin ja vaikuttavien arjen käytäntöjen kehittämiseen. 

Yhteistyötä ja yhteistä oppimista

Olen voinut hyödyntää Teemun ammattitaitoa erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja työssäoppimisen kautta tapahtuvassa kouluttamisessa. Olen saanut kehityshankkeisiin osallistujilta erittäin positiivista palautetta hänen tavastaan suunnitella, organisoida ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä fasilitoida työpajoja. Teemu muistaa aina varmistaa että tavoitellaan asiakkaan kannalta keskeisintä lopputulosta ja ehdottaa tarvittaessa suunnan tai metodin muutosta jos jokin ei näytä toimivan. Teemu osaa antaa osallistujille tilaa mutta pitää kuitenkin aina huolen että edetään kohti yhteistä tavoitetta. Teemu on mielestäni idearikas ja analyyttinen ongelmanratkaisija jonka kanssa on miellyttävä tehdä töitä. Suosittelen!
Ville Meloni
Ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki

Haluaisitko työskennellä kanssani?

Olen intohimoinen kehittäjä, fasilitaattori ja valmentaja. Minua innostaa työskentely erilaisten itsensä, osaamisensa ja toimintansa kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisen kanssa. Uskon yhteiseen ajatteluun, dialogiin ja tekemällä oppimiseen. En näe, että uutta tietoa, ajattelua tai ymmärrystä voidaan juurikaan tuoda yhteisöön tai yksilöön. Yhteisöille paras keino kehittyä on oppia oppimaan. Paras tapa oppia on puolestaan alkaa ajatella ja tehdä itse. Ohjaamalla ja valmentamalla oppimista tekemisen rajana on vain yksilön ja yhteisön oma potentiaali. En ole tähänastisella työuralla kokenut palkitsevampaa kokemusta kuin se, että ihmiset altistavat itsensä uusien mahdollisuuksien ja omien kasvuvarojensa tarkastelulle, heittäytyvät prosessiin ja löytävät itsestään jotain uutta. 

Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, minkä lisäksi olen kouluttautunut palvelumuotoilun, ketterän kehittämisen ja mediatuotannon osaajaksi. Olen myös sertifioitu Scrum-tuoteomistaja, Lean Six Sigma Green Belt ja Certified Business Coach.

Taustallani on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä projektipäällikkönä, sisällöntuottajana ja asiantuntijana useissa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavissa kehittämistehtävissä. Olen muun muassa osallistunut kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiatyöhön, vastannut käyttäjäymmärryksen luomisesta kansainvälisesti palkitussa ikäihmisten hyvinvointia tukevassa verkkopalvelukonseptissa ja kehittänyt tulevaisuuden koulua rakentavia toimintamalleja ja digitaalisia palveluja. Työmenetelmäni ovat syntyneet vuosien aikana käytännön työssä onnistuen, erehtyen ja oppien.

Yrittämisen lisäksi työskentelen digitaalisten palveluiden kehittämisen lehtorina ammatillisessa korkeakoulutuksessa innovoinnin, palvelumuotoilun ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Teemu on innostava ja rohkea kehittäjä! Työskentelysi tarmo puskee muuttumaan ja tapasi ohjata muutokseen on ihailtavaa. Osaat herätellä uusia ajatuksia muutosta kaipaavasta todellisuudesta.
Osallistuja