Entäpä jos ajattelisitte isommin ja tekisitte pienemmin?

Tuote- ja palvelukehitys

Suunnittelen ja ohjaan organisaation kehittämistavoitteesta johdettuja ketteriä kehitysrupeamia jonkin uuden tuote- tai palveluidean kehittämiseksi ja testaamiseksi. Kehittämiskokeilut etenevät 2-4 viikon välein pidettävien yhteisöllisten työpajojen ja niiden välissä tehtävien kenttätöiden kautta. Kehitysjakson tuloksena syntyy tuote- tai palveluprototyyppejä ja niihin kiteytyvää ymmärrystä ratkaisujen asiakasarvosta.

  • 1-3 kuukautta

  • 3-5 kehittämispajaa

  • 1-3 kokeilua